VĂN HOÁ TÂM LINH

KHU VĂN HOÁ TÂM LINH

kHÔNG GIAN
VĂN HOÁ TÂM LINH

Du lịch Vũng Tàu tham quan khuôn viên Tâm linh phật giáo Hồ Mây Park.

  • Tượng Phật Di Lặc cao 30m

  • Chánh điện Thờ Tam thế Phật

  • Đường La Hán

  • Phật tích động

  • Hang đá Belem nằm sau trong lòng núi 20m

.

ẤN TƯỢNG VĂN HOÁ PHẬT GIÁO

ĐẶT PHÒNG NHANH