CUỘC THI VIẾT CONTENT QUẢNG CÁO HỒ MÂY PARK.

THÔNG BÁO

CUỘC THI VIẾT CONTENT QUẢNG CÁO HỒ MÂY PARK.

TỔNG GIẢI THƯỞNG CUỘC THI HƠN 40triệu đồng.

 • GIẢI I: 20.000.000đ
 • GIẢI II: 10.000.000đ
 • GIẢI III: 5.000.0000đ
 • GỈAI KHUYẾN KHÍCH : 1.000.000 đ ( 05 giải )

1. MỤC TIÊU

 • Tạo sân chơi và tìm kiếm những chuyên gia sáng tạo nội dung trẻ, chuyên nghiệp và tiềm năng để đào tạo và phát triển.

2. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

2.1. Cán Bộ Nhân CTY HỒ MÂY PARK

 • Cá nhân hoặc nhóm tác giả (tối đa 3 thành viên
 • Bộ phận: không giới hạng

2.1. Cán Bộ Nhân đã từng làm vệc tại CTY HỒ MÂY PARK

 • Cá nhân hoặc nhóm tác giả (tối đa 3 thành viên)
 • Độ tuổi: không giới hạn

2.3: Cá nhân hoặc tổ chức ngoài CTY.

Cá nhân hoặc nhóm tác giả (tối đa 3 thành viên)

 • Là công dân Việt Nam
 • Độ tuổi: 22 – 35

Nghề nghiệp: Chuyên gia sáng tạo nội dung chuyên nghiệp đến từ các công ty truyền thông, giải trí.. hoặc các chuyên gia sáng tạo nội dung tự do

 • Khu vực: Không giới hạn

tthi copy

ĐẶT PHÒNG NHANH