HỒ MÂY 3 – 06 PHÒNG

Catalogue page 0007

Hướng Phòng: Hướng Biển
Diện Tích: 48m2
Số Lượng Phòng: 6

TIỆN NGHI CĂN HỘ

Giường King
ĐẶT PHÒNG NHANH