(Tiếng Việt) Hồ Mây Park

Welcome to Ho May Resort Vung Tau
0908 310 135 | 0908 002 735

缆车系统现代、绝对安全的缆车系统由多贝玛玛公司设计和安装,每小时可容纳2000人,游客可以欣赏,观看高海拔头顿海域的壮观天空。 海拔250米。

Scroll To Top