Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 8

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 8

12/08/2017 10:48:51

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 8/2007...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐỢT 2

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐỢT 2

30/03/2017 22:15:46

Hồ Mây Park cần tuyển dụng những vị trí sau: Nhân viên nữ làm Spa, Nhân viên phục vụ nhà hàng, Hướng dẫn viên, Nhân viên kinh doanh...

Tuyển dụng lao động phổ thông

Tuyển dụng lao động phổ thông

16/02/2017 19:27:56

Tuyển dụng lao động phổ thông làm việc tại Hồ Mây Park...