Bảng Giá Đặc Sản Hồ Mây


ĐẶC SẢN HỒ MÂY

NUÔI THẢ TỰ NHIÊN – BÁN NGUYÊN CON

 

 

 

STT

MÓN ĂN

CHẾ BIẾN

GIÁ

1

Vịt Bầu

4 món

250.000 đ/kg

2

Vịt xiêm

4 món

270.000đ/kg

3

3 món

300.000 đ/kg

4

Heo rừng

5 món

400.000 đ/kg

5

5 món

600.000đ/kg

6

Hươu, Nai

5 món

600.000 đ/kg

7

Trĩ

3 món

700.000 đ/kg

8

Nhím

5 món

750.000đ/kg

9

Kỳ đà

5 món

1.000.000đ/kg

 

Ghi chú: Giá trên bao gồm chế biến và phục vụ